СОШ №58 Средняя общеобразовательная школа №58

Гордимся

Эдилбек уулу Данияр.
Бокс боюнча 1-орунду утуп алды.
«Жоокер конкурсу»