СОШ №58 Средняя общеобразовательная школа №58

Методическая служба

Усулдук кызмат

Методикалык иш – мектеп жетекчилиги тарабынан көрүлгөн иш-аракеттердин жыйындысы, билим берүү ишинин негизги түрү, мугалимдердин класстык жана сабактан тышкары иш-чараларда, жаңы технологиялар боюнча издөө, билим жана тарбия ишин жакшыртуу, аларды үйрөнүү.

 Методикалык кызмат миссиясы:

 1. Мектепти өнүктүрүү стратегиясын иштеп чыгуу жана илимий – медотикалык жактан колдоо;
 2. Иш-чара түзүү жана ишке ашыруу боюнча бирдиктүү усулдук окуу саясаты;
 3. Окуучунун абалын жакшыртуу үчүн шарттарды түзүү;
 4. Методикалык иштин системасын түзүү жана мектеп  мугалимдеринин кесиптик өнүгүшүнө өбөлгө түзүү;
 5. Мектеп мугалимдеринин ыкма мүмкүнчүлүктөрүн ачып берүү;

№58 жалпы билим берүү орто мектебинин методикалык бирикмеси                                                             1. Башталгыч класстардын мугалимдеринин УБ- Айдаралиева Ч.К                                                                                      2. Кыргыз тили жана адабияты мугалимдеринин УБ- Абылгазиева Ж.Д                                                                          3. Орус тили жана адабияты мугалимдеринин УБ – Ахматова А.А                                                                                       4. Чет тилдер мугалимдеринин УБ – Омурзакова Э.С                                                                                                               5. Информатика, математика мугалимдеринин УБ- Абдыкалиева Б.А                                                                     6.Табигый- илимдер мугалимдеринин УБ- Курманова Г.А                                                                                       7.Социалдык илимдер мугалимдеринин УБ- Чокморова Б.С                                                                         8.Искусство,технология жана дене тарбия мугалимдеринин УБ- Нурдавлет к А.

 Методикалык иштин максаты – мугалимдердин педагогикалык көндүмдөрүн жогорулатуу билим берүү технологияларын ишке ашыруу жатында алардын кесиптик  билим берүү жараянынын натыйжалуулугун камсыз кылуу жана  билим  берүүнүн сапатын жакшыртуу.

Маселелер:

 1. Маалыматтык технологиялардын негизинде билим берүүнүн сапатын жакшыртуу.
 2. Окутуунун жаӊы ыкмаларын жана жолдорун издөөгө окутуу жана билим берүүнүн сапатын жакшыртуу.
 3. Билим берүүдөтажрыбасы мол,чыгармачылык менен иштеген мугалимдерди аныктоо, маалыматтарды жайылтуу.
 4. Мугалимдердин  новатордук ишке катышып, мониторинг изилдөөлөрдү жүргүзүүгө, кесиптик чеберчилик конкурстарга катышууга түрткү берүү.

Методикалык бирикменин ишинин негизги багыттары:

 1. Билим берүүнүн жаӊы стандарттары менен иштөө боюнча даярдоо.
 2. Окуучулардын билим алуусундагы кемчиликтерди жоюудагы методикалык иштер.
 3. Аралык жана жыйынтык контролдоону уюштуруу.
 4. Өз алдынча  билим берүүмаселелери боюнча  мугалимдердин ишин жана өзүнүн ишин талдоо, уюштуруу.
 5. Мугалимдерге сабактын түрлөрүн жана ыкмаларын өркүндөтүүгө усулдук көмөк көрсөтүү боюнча иштер.
 6. Предметтик жумалыктарды уюштуруу жана өткөрүү.
 7. Аттестацияланган мугалимдердин иш тажрыйбаларын жыйынтыгы МБнин жыйынындагы чыгармачылык тажрыйбалардын жалпылаштыруу отчету.
 8. Мектепти жакшыртуу ишинин көндүмдөрүн пландоо, мамлекеттик аттестациянын жыйынтыктарын эске алуу менен мектептин ишин анализдөө.
 9. Насаатчылык. Жаш мугалимдерге жардам.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Бекитемин

№58ЖББОМнин директору                                                                                                                                                               Кенжебаева С.К_________

2018-2019 окуу жылындагы усулдук бирикмесинин жылдык планы. 

Өтүлүүчү иш-чаралар.Мөөнөтү.Жооптуулар
1Усулдук кеңешме. Каландардык-тематикалык пландаштыруунун үстүнөн иштөө.Августь

сентябрь

УБнин жетекчиси мугалимдер
2Өз билимин өркүндөтүүнүн үстүндө иштөө.Жыл боюМугалимдер
3Тажрыба алуу максатында өзара сабактарга катышууЖыл боюМугалимдер көзөмөл мам. Тил боюнча диектордун орун басары Оболова К.К
4Декадаларды уюштуруу. Ачык сабактарга катышуу.сентябрьАбылгазиева Ж.Д
5Олимпиадаларга катышуу1 чейректин ичиндеМугалимдер
6Ар бир сабактар боюнча жөндөмдүү окуучуларды олимпиадага даярдооОктябрьМугалимдер
7Ар бир сабактар боюнча кабинеттерине көрсөтмө куралдар менен толуктоо.Жыл боюМугалимдер
8Усулдук кеңешмеЯнварьУБ нин жетекчиси
9Начар окууган окуучулар менен иштөөЖыл боюМугалимдер
10Усулдук кеңешмеМартьУБ нин жетекчиси
11Көчүрүү, бүтүрүү экзамендеринин материалдырын даярдоо.АпрельУБ нин жетекчиси
12Экзамен алуу, окуу жылынын жыйынтыгын чыгаруу.Май-июньУБ нин жетекчиси

Усулдук бирикменин жетекчиси                             Абылгазиева Ж.Д